Urologie

IQ-Cath sondes

Als (volledig) uitplassen niet meer vanzelf gaat is een medische ingreep vaak noodzakelijk. Is dit niet het geval, dan kan een arts ervoor kiezen om urinaire autosondage voor te schrijven met behulp van éénmalige sondes. Afhankelijk van de medische indicatie zal een sonde eens per week tot meerdere keren per dag in de blaas moeten worden gebracht om de urine te laten afvloeien.

Manfred Sauer biedt met de IQ-Cath een unieke sonde met een flexibele bolvormige tip. Deze tip volgt vrijwel automatisch de plasbuis, zodat de kans op beschadiging of pijn tot een mininum wordt beperkt.

Sauer Comfort penishulzen

Voor mannen die last hebben van de incontinent zijn er de Sauer Comfort penishulzen. Deze unieke penishulzen hebben een speciale bufferzone, waardoor een plotselinge toestroom van urine gemakkelijk kan worden opgevangen. Hierdoor wordt het losraken van een penishuls zo goed mogelijk voorkomen.